ประวัติ บริษัท ยินยู้ จำกัด

บริษัท ยินยู้ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นเวลา 15 ปี โดยมีนาย หลี่กัง แพทย์แผนโบราณจากสาธารณรัฐประชาชนจีนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ หมอ หลี่กังมีประสบการณ์รักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลฉี่กงหนานชาง มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน มีประสบการณ์สั่งสมเกี่ยวกับการฝังเข็ม ตรวจชีพจร จับเส้น สั่งยาและรักษาด้วยสมุนไพรมากว่า 35 ปี   ด้วย ความมุ่งมั่นและจรรยาบรรณแพทย์จึงได้วิเคราะห์ทดลองสกัดสารอาหารจากธรรมชาติ ที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายมนุษย์ด้วยกรรมวิธีแบบโบราณผสมเทคโนโลยีแผนปัจจุบัน ที่มีเครื่องจักรทันสมัย ได้แก่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลกุหลาบป่า  ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำหรับร่างกาย และสินค้าอื่นๆ ภายใต้ชื่อแบรนด์ Liu Zhi ล้วน เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้มาตรฐานและมีการรับรองที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยการยึดถือหลักแห่งปรัชญา คือ ความจริงใจและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ความหมายของชื่อบริษัทยินยู้จำกัด และ เครื่องหมายการค้า

  • ยิน (YIN) เป็นคำย่อมาจากคำว่า กวนอิม หมายถึงพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม
  • ยู้    (YU) หมายถึง การปกปักรักษาโรคภัย และการปกป้องคุ้มครอง
  • หลิวชี่ (Liu Zhi) หมายถึงกิ่งหลิว ในที่นี้หมายถึงกิ่งหลิวในแจกันเจ้าแม่กวนอิม

Health - care

Tips & Trick

เราคัดสรรและเขียนเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันทุกๆวัน ตั้งแต่เวลาที่คุณตื่นนอน ทานอาหาร ไปจนถึงเวลาเข้านอน เรานำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเคล็ดลับสมุนไพรและสุขภาพที่ดีต่างๆมาอัพเดตให้กับคุณเป็นประจำ เพราะเรามีความตั้งใจที่ทำเรื่องเรียบง่ายให้ได้ประโยชน์สูงที่สุด!

View All »